ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14371
อนุบาล 24261
อนุบาล 32-21
รวม10515 -53
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12791
ประถมศึกษาปีที่ 24481
ประถมศึกษาปีที่ 34261
ประถมศึกษาปีที่ 43361
ประถมศึกษาปีที่ 52241
ประถมศึกษาปีที่ 62131
รวม171936 56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

272451 9