ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2911201
อนุบาล 31418321
รวม232952 -92
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11816341
ประถมศึกษาปีที่ 22017371
ประถมศึกษาปีที่ 31912311
ประถมศึกษาปีที่ 42012321
ประถมศึกษาปีที่ 51818361
ประถมศึกษาปีที่ 61418321
รวม10993202 66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 196151
มัธยมศึกษาปีที่ 21614301
มัธยมศึกษาปีที่ 3117181
รวม362763 -93

รวมทั้งสิ้น

168149317 -1211