ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21314271
อนุบาล 31210222
รวม252449 43
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11317302
ประถมศึกษาปีที่ 21618341
ประถมศึกษาปีที่ 31515301
ประถมศึกษาปีที่ 4912211
ประถมศึกษาปีที่ 51816341
ประถมศึกษาปีที่ 61012221
รวม8190171 -87
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1916251
มัธยมศึกษาปีที่ 2818261
มัธยมศึกษาปีที่ 31512271
รวม324678 -103

รวมทั้งสิ้น

138160298 -1413