ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2410141
อนุบาล 3106161
รวม141630 -12
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1149231
ประถมศึกษาปีที่ 21414281
ประถมศึกษาปีที่ 32012321
ประถมศึกษาปีที่ 41717341
ประถมศึกษาปีที่ 5137201
ประถมศึกษาปีที่ 61514291
รวม9373166 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10789196 -38