ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21922412
อนุบาล 32024442
รวม394685 134
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13026562
ประถมศึกษาปีที่ 22222442
ประถมศึกษาปีที่ 31923422
ประถมศึกษาปีที่ 41019292
ประถมศึกษาปีที่ 598172
ประถมศึกษาปีที่ 61217292
รวม102115217 -1812
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

141161302 -516