ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 268141
อนุบาล 32512371
รวม312051 -62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1627332
ประถมศึกษาปีที่ 21719361
ประถมศึกษาปีที่ 31214261
ประถมศึกษาปีที่ 41510251
ประถมศึกษาปีที่ 5516211
ประถมศึกษาปีที่ 6512171
รวม6098158 7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

91118209 -69