บ้านแม่กอนใน
ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300141301091050130109
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่กอนใน
ชื่อ (อังกฤษ)maekonnai school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งข้าวพวง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52081918
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.57052297
Longitude
98.92128789
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก