เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
50030001 บ้านถ้ำ Banthumเชียงดาว
50030002 บ้านเชียงดาว Banchiangdaoเชียงดาว
50030004 บ้านทุ่งหลุก Tunglookedเชียงดาว
50030005 บ้านปางแดง banpangdaengเชียงดาว
50030006 บ้านทุ่งละคร Bantoonglakornเชียงดาว
50030007 บ้านดอน Bandonเชียงดาว
50030009 ชุมชนบ้านวังจ๊อม Chom Chon Ban Wangjomเชียงดาว
50030011 บ้านห้วยทรายขาว huaysaikaowเชียงดาว
50030012 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง pattanatonnamkhunkongเชียงดาว
50030014 บ้านแม่กอนใน maekonnai schoolเชียงดาว
50030015 บ้านทุ่งข้าวพวง BanThungKhaoPhuangเชียงดาว
50030016 บ้านออน Banonเชียงดาว
50030017 บ้านปางเฟือง Ban Pangfuangเชียงดาว
50030018 บ้านแม่ป๋าม NULLBANNMAEPAMเชียงดาว
50030019 บ้านปางมะเยา Pangmayaoเชียงดาว
50030020 มิตรมวลชนเชียงใหม่ Mitmuanchonchiangmaiเชียงดาว
50030021 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ Ban Huay Jakan Border Patrol Police Memorialเชียงดาว
50030022 บ้านเมืองคอง MUANGKONGเชียงดาว
50030023 บ้านวังมะริว Wangmariewเชียงดาว
50030024 บ้านหนองบัว BAN NONG BUAเชียงดาว
50030025 ดอยสามหมื่น Doi Sam Muenเชียงดาว
50030026 ชุมชนบ้านเมืองงาย CHOMCHONBANMUNGNGAIเชียงดาว
50030027 บ้านใหม่ banmaiเชียงดาว
50030029 บ้านเมืองนะ baanmuangnaเชียงดาว
50030030 บ้านอรุโณทัย banarunothaiเชียงดาว
50030031 แกน้อยศึกษา kaenoisuksaเชียงดาว
50030032 บ้านหนองเขียว bannongkeawเชียงดาว
50030033 โครงการหลวงแกน้อย krongkarnluangkaenoiเชียงดาว
50030034 บ้านรินหลวง RINLUANGเชียงดาว
50030035 บ้านนาหวาย NAWAIเชียงดาว
50030038 เบญจม 2 บ้านน้ำรู BENJAMA 2 BANNUMROOเชียงดาว
50030039 บ้านแม่แมะ Ban Maemaehเชียงดาว
50030040 บ้านสันป่าเกี๊ยะ bansanpakiaเชียงดาว
50030043 บ้านป่าบง Banpabongเชียงดาว
50030044 วัดจอมคีรี Watjomkiriเชียงดาว
50030045 บ้านแม่นะ banmaenaเชียงดาว
50030046 บ้านสบคาบ BANSOBKABเชียงดาว
50030048 บ้านแม่อ้อใน maeaornaiเชียงดาว
50030049 วัดปางมะโอ watpangmaoเชียงดาว
50030050 บ้านต้นผึ้ง Tonphuengฝาง
50030051 บ้านหัวฝาย Huafaiฝาง
50030052 บ้านป่าบง BANPABONGฝาง
50030053 บ้านโป่งน้ำร้อน BANPONGNAMRONฝาง
50030054 บ้านหัวนา HUANAฝาง
50030055 บ้านม่วงชุม Ban Moungchum Schoolฝาง
50030056 บ้านลาน BANLAN SCHOOLฝาง
50030058 บ้านห้วยหมากเลี่ยม Houymhakleam schoolฝาง
50030059 บ้านขอบด้ง Bankobdongฝาง
50030060 บ้านม่อนปิ่น MonpinSchoolฝาง
50030061 บ้านเวียงหวาย Banwiengwaiฝาง
50030063 บ้านสันม่วง SANMOUNGฝาง
50030064 บ้านแม่ข่า Banmaekha Schoolฝาง
50030066 บ้านดงป่าลัน Dongphalunฝาง
50030067 บ้านสันต้นเปา Ban Santonpaoฝาง
50030069 บ้านปางปอย banpangpoyฝาง
50030071 บ้านโป่งนก Banpongnokฝาง
50030072 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) Banhuaykrai fangฝาง
50030073 บ้านแม่คะ maekhaฝาง
50030074 บ้านเหมืองแร่ Banmuangraeฝาง
50030075 บ้านทุ่งหลุก Banthunglookฝาง
50030076 บ้านยาง BANYANGฝาง
50030077 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 jaomaeluangaupathum 1ฝาง
50030078 บ้านห้วยห้อม Banhuayhomฝาง
50030079 บ้านหนองขวาง Nongkwangฝาง
50030080 บ้านหลวง (อ.ฝาง) banluangฝาง
50030081 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ Debsirin ฝาง
50030082 วิรุณเทพ wiroonthepฝาง
50030083 บ้านแม่งอนกลาง Banmaengonglangฝาง
50030086 บ้านสันป่าแดง bansanpadangฝาง
50030087 บ้านปางสัก pangsakฝาง
50030088 บ้านแม่สูนน้อย maesoonnoiฝาง
50030089 บ้านต้นส้าน Bantonsanฝาง
50030090 บ้านหนองยาว Bannongyaoฝาง
50030091 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง Maesoonluang Schoolฝาง
50030092 บ้านห้วยเฮี่ยน BAN HUAY HEI Nฝาง
50030093 บ้านแม่ใจ Banmaejaiฝาง
50030094 บ้านห้วยบอน huaybonฝาง
50030095 บ้านโป่งถืบ Ban Pong tuebฝาง
50030097 บ้านหนองตุ้ม Bannongtum schoolฝาง
50030098 บ้านศรีดอนชัย bansridonchaiฝาง
50030099 บ้านเวียงฝาง banwiangfangฝาง
50030100 บ้านสันทรายคองน้อย Bansansaikongnoiฝาง
50030103 บ้านสันต้นดู่ sontondooฝาง
50030104 บ้านห้วยงูกลาง Ban Huai Ngu Klangฝาง
50030105 วัดนันทาราม nuntaramฝาง
50030106 บ้านสันทราย Bansansai Schoolฝาง
50030107 วัดศรีบุญเรือง Watsriboonruangฝาง
50030108 วัดห้วยน้ำเย็น huaynamyenแม่อาย
50030110 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ THAIDANOO BANSANTONDUแม่อาย
50030111 บ้านท่ามะแกง Banthamakangแม่อาย
50030112 บ้านห้วยปู Banhuaypooแม่อาย
50030113 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี Phiangluang 1 (Banthaton) Schoolแม่อาย
50030114 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 LIONMAHAJUK 8 SCHOOLแม่อาย
50030115 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ Jaophorlaungupatham 9แม่อาย
50030116 บ้านห้วยศาลา Ban Huai Salaแม่อาย
50030117 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม Chotkoonakasem Ban Muang Ngam Schoolแม่อาย
50030118 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) Kamol-riem sukoson (Banphatai)แม่อาย
50030119 บ้านสุขฤทัย sukruthaiแม่อาย
50030120 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 Suksanareeanusorn3แม่อาย
50030121 บ้านหลวง BAN LUANGแม่อาย
50030122 บ้านป่าก๊อ banpakorแม่อาย
50030123 บ้านป่าแดง Padangแม่อาย
50030126 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) Thairathwittaya 12 (Baneak)แม่อาย
50030127 บ้านปางต้นเดื่อ pangtondue schoolแม่อาย
50030128 บ้านสันป่าเหียว Bansanpahiewแม่อาย
50030130 บ้านหนองขี้นกยาง Bannongkeenokyangแม่อาย
50030133 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย Suksanaree Anusorn 1แม่อาย
50030134 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 suksanareeanusorn 2แม่อาย
50030135 บ้านห้วยคอกหมู huaykokmooแม่อาย
50030136 ชุมชนบ้านคาย Choomchonbankaiแม่อาย
50030137 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) Prapan-aree hongsakulแม่อาย
50030138 บ้านห้วยม่วง banhuaymuangแม่อาย
50030139 บ้านฮ่างต่ำ banhangtumแม่อาย
50030143 บ้านแม่สาว Ban Mae Sao Schoolแม่อาย
50030145 บ้านโป่งไฮ Ban Pong-haiแม่อาย
50030146 บ้านห้วยป่าซาง Banhuaypasangแม่อาย
50030147 บ้านดง bandongแม่อาย
50030148 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง Chumchon Banmaehangแม่อาย
50030149 บ้านสันป่าข่า Bansanpakhaแม่อาย
50030151 บ้านดอนชัย Bandonchaiแม่อาย
50030154 บ้านโละ BANLOAแม่อาย
50030155 บ้านสันปอธง Ban Sanportongแม่อาย
50030157 บ้านสันต้นหมื้อ suntonmueแม่อาย
50030158 บ้านเปียงหลวง banpiangluangเวียงแหง
50030159 บ้านจอง banjongเวียงแหง
50030160 บ้านห้วยไคร้ Huaykrai Schoolเวียงแหง
50030161 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ RATRACHUPPATHUMเวียงแหง
50030165 บ้านกองลม Konglomเวียงแหง
50030166 บ้านเวียงแหง wianghaengเวียงแหง
50030167 บ้านนามน Bannamonเวียงแหง
50030168 บ้านปางป๋อ Banpangpor Schoolเวียงแหง
50030169 บ้านม่วงป็อก BanMoungpokเวียงแหง
50030170 บ้านปงตำ BanPongTumไชยปราการ
50030171 บ้านห้วยบง banhuaybongไชยปราการ
50030173 วัดอรัญญวาสี Wadarunyawasiไชยปราการ
50030174 วัดบ้านท่า Banthaไชยปราการ
50030175 บ้านแม่ทะลบ Banmaetalobไชยปราการ
50030176 วัดป่าแดง watpadangไชยปราการ
50030177 บ้านป่างิ้ว pangiewไชยปราการ
50030178 บ้านห้วยต้นตอง huaytontongไชยปราการ
50030179 บ้านเวียงผาพัฒนา Banwaengpapattanaไชยปราการ
50030181 บ้านแม่ขิ Maekhiไชยปราการ
50030182 ชุมชนวัดศรีดงเย็น Sridongyen Community Schoolไชยปราการ
50030183 บ้านอ่าย BANAIไชยปราการ
50030185 บ้านถ้ำตับเตา tumtubtaoไชยปราการ
50030187 บ้านหัวฝาย Huafaiไชยปราการ
50030190 บ้านสินชัย Bansinchaiไชยปราการ
50030191 บ้านผาแดง banphadangไชยปราการ
50030193 บ้านต้นโชค BANTONCHOKไชยปราการ
50030194 บ้านปงวิทยาสรรค์ Ban Pong Wittayasanไชยปราการ
50030195 สันติวนา SANTIWANAไชยปราการ
50030196 บ้านห้วยไผ่ Banhuayphaiไชยปราการ
50030197 บ้านใหม่หนองบัว Banmainongbuaไชยปราการ
50030198 บ้านเด่นใหม่ Ban Den Maiฝาง