สถิติ/บริการ

2,182

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา33715.44%
ข้อมูลสถานศึกษา31914.62%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด25211.55%
นร.จำแนกตามความพิการ1506.87%
สถิติ/บริการ1165.32%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1034.72%
คณะกรรมการ1004.58%
นร.จำแนกตามอายุ873.99%
โครงการในโรงเรียน853.90%
ผลสอบ O-Net833.80%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ773.53%
บุคลากรเกษียณอายุ713.25%
แนวโน้ม จำนวน นร.663.02%
นร.จำแนกตามสัญชาติ652.98%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน562.57%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส532.43%
รายงานบริหารงบประมาณ331.51%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน331.51%
นร.จำแนกตามศาสนา291.33%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน271.24%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.200.92%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง200.92%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน