คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
  • 8238027878238027878888888ประธานกรรมการ
  • dddddddddddd1ประธานกรรมการ
  • aaaa22รองประธานกรรมการ
  • aaaa22รองประธานกรรมการ
  • aaaa22รองประธานกรรมการ
  • aaaa22รองประธานกรรมการ
  177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110
  Version 2020.07