ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสบคาบ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300461300871050130087
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสบคาบ
ชื่อ (อังกฤษ)BANSOBKAB
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
882669363
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.30700621
Longitude
98.95641591
Tabe 3
Tab 5