ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
500300011300991050130099 บ้านถ้ำ 5เชียงดาวเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 053-456634
500300021301001050130100 บ้านเชียงดาว 6เชียงดาวเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 53455073
500300041301021050130102 บ้านทุ่งหลุก 9เชียงดาวเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 53455279
500300051301031050130103 บ้านปางแดง 9เชียงดาวเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 52081917
500300061300951050130095 บ้านทุ่งละคร 14เชียงดาวเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว -
500300071300961050130096 บ้านดอน 2เชียงดาวเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 53456949
500300091300981050130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 4เชียงดาวเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว 53455191
500300111301151050130115 บ้านห้วยทรายขาว 5ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 081-9740927
500300121301161050130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 6ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 053-460007
500300141301091050130109 บ้านแม่กอนใน 2ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 52081918
500300151301101050130110 บ้านทุ่งข้าวพวง 3ทุ่งข้าวพวงเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง 53045125
500300161301171050130117 บ้านออน 1ปิงโค้งเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 53460261
500300171301181050130118 บ้านปางเฟือง 2ปิงโค้งเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 53261480
500300181301191050130119 บ้านแม่ป๋าม 3ปิงโค้งเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 53460260
500300191301201050130120 บ้านปางมะเยา 4ปิงโค้งเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 052-010338
500300201301211050130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 10ปิงโค้งเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 932430951
500300211301221050130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 9ปิงโค้งเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลปิงโค้ง 0-5208-1923
500300221301231050130123 บ้านเมืองคอง 4เมืองคองเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 828898833
500300231301241050130124 บ้านวังมะริว 2เมืองคองเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 053-460259
500300241301251050130125 บ้านหนองบัว 3เมืองคองเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง
500300251301261050130126 ดอยสามหมื่น 5เมืองคองเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเมืองคอง 53460014
500300261301111050130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย 2เมืองงายเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 53375122
500300271301121050130112 บ้านใหม่ 3เมืองงายเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย 910705041
500300291301271050130127 บ้านเมืองนะ 1เมืองนะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 52081934
500300301301281050130128 บ้านอรุโณทัย 10เมืองนะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 53045556
500300311301291050130129 แกน้อยศึกษา 9เมืองนะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 956822648
500300321301301050130130 บ้านหนองเขียว 12เมืองนะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
500300331301311050130131 โครงการหลวงแกน้อย 2เมืองนะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ 052-460257
500300341301321050130132 บ้านรินหลวง 3เมืองนะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 53460016
500300351301041050130104 บ้านนาหวาย 3เมืองนะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 53046373
500300381301071050130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 6เมืองนะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ศรีสังวาลย์ตำบลเมืองนะ 53460255
500300391300911050130091 บ้านแม่แมะ 11แม่นะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 053-460251
500300401300921050130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 12แม่นะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
500300431300841050130084 บ้านป่าบง 1แม่นะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 53046937
500300441300851050130085 วัดจอมคีรี 3แม่นะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 52081941
500300451300861050130086 บ้านแม่นะ 4แม่นะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 53046791
500300461300871050130087 บ้านสบคาบ 6แม่นะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 882669363
500300481300891050130089 บ้านแม่อ้อใน 8แม่นะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ -
500300491300901050130090 วัดปางมะโอ 9แม่นะเชียงดาว50170ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ 810243466
500300501302011050130201 บ้านต้นผึ้ง 5โป่งน้ำร้อนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 53452017
500300511302021050130202 บ้านหัวฝาย 3โป่งน้ำร้อนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 534534820
500300521302041050130204 บ้านป่าบง 2โป่งน้ำร้อนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 53453500
500300531302061050130206 บ้านโป่งน้ำร้อน 6โป่งน้ำร้อนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลโป่งน้ำร้อน 053-452026
500300541302071050130207 บ้านหัวนา 6ม่อนปิ่นฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 53453482
500300551302081050130208 บ้านม่วงชุม 10ม่อนปิ่นฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 53052571
500300561302091050130209 บ้านลาน 5ม่อนปิ่นฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 53052573
500300581302111050130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 9ม่อนปิ่นฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 53460232
500300591301991050130199 บ้านขอบด้ง 14ม่อนปิ่นฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 053-450048
500300601302001050130200 บ้านม่อนปิ่น 3ม่อนปิ่นฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 53451001
500300611302031050130203 บ้านเวียงหวาย 9ม่อนปิ่นฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น 053-452018
500300631302181050130218 บ้านสันม่วง 3แม่ข่าฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 892631157
500300641302191050130219 บ้านแม่ข่า 5แม่ข่าฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 53884913
500300661302211050130221 บ้านดงป่าลัน 2แม่ข่าฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 861928682
500300671302221050130222 บ้านสันต้นเปา 7แม่ข่าฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 53884918
500300691302281050130228 บ้านปางปอย 9แม่คะฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 53460025
500300711302241050130224 บ้านโป่งนก 7แม่คะฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 053 346462
500300721302251050130225 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 5แม่คะฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 053-969171
500300731302261050130226 บ้านแม่คะ 1แม่คะฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 53969287
500300741302271050130227 บ้านเหมืองแร่ 6แม่คะฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ 53969186
500300751301921050130192 บ้านทุ่งหลุก 15แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
500300761301931050130193 บ้านยาง 12แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 53051137
500300771301941050130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 6แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 53051195
500300781301951050130195 บ้านห้วยห้อม 1แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 811117978
500300791301961050130196 บ้านหนองขวาง 8แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 52082814
500300801301971050130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) 5แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 53969428
500300811301981050130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 5แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 053-450054
500300821302231050130223 วิรุณเทพ 9แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 53969904
500300831301901050130190 บ้านแม่งอนกลาง 2แม่งอนฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน 53884736
500300861301891050130189 บ้านสันป่าแดง 4แม่สูนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 53051571
500300871301841050130184 บ้านปางสัก 12แม่สูนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 53346494
500300881301851050130185 บ้านแม่สูนน้อย 3แม่สูนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 53051600
500300891301861050130186 บ้านต้นส้าน 6แม่สูนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 816027656
500300901301871050130187 บ้านหนองยาว 17แม่สูนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 53346444
500300911301831050130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1แม่สูนฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน 53346224
500300921302351050130235 บ้านห้วยเฮี่ยน 10เวียงฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลเวียง -
500300931302331050130233 บ้านแม่ใจ 8เวียงฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลเวียง 53453478
500300941302341050130234 บ้านห้วยบอน 10เวียงฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
500300951301811050130181 บ้านโป่งถืบ 15เวียงฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลเวียง 52001898
500300971302311050130231 บ้านหนองตุ้ม 1เวียงฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลเวียง 53452013
500300981302321050130232 บ้านศรีดอนชัย 18เวียงฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลเวียง 53453495
500300991301781050130178 บ้านเวียงฝาง 5เวียงฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลเวียง 53451565
500301001301791050130179 บ้านสันทรายคองน้อย 6เวียงฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลเวียง 53453498
500301031302151050130215 บ้านสันต้นดู่ 11สันทรายฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 053-969020
500301041302161050130216 บ้านห้วยงูกลาง 9สันทรายฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 053-451464
500301051302121050130212 วัดนันทาราม 1สันทรายฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 053-451131
500301061302131050130213 บ้านสันทราย 3สันทรายฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 53453516
500301071302141050130214 วัดศรีบุญเรือง 7สันทรายฝาง50110ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย 053-346604
500301081304671050130467 วัดห้วยน้ำเย็น 4ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 895556939
500301101304691050130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 6ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 053-054603
500301111304701050130470 บ้านท่ามะแกง 7ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 053-460051
500301121305051050130505 บ้านห้วยปู 1ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 53459491
500301131305061050130506 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
500301141305091050130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 14ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2 53053811
500301151304711050130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ 8ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 53459955
500301161304721050130472 บ้านห้วยศาลา 15ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 53460052
500301171304731050130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 13ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 052-082895
500301181304741050130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 12ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 0
500301191304751050130475 บ้านสุขฤทัย 11ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน -
500301201304761050130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 10ท่าตอนแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
500301211304941050130494 บ้านหลวง 1บ้านหลวงแม่อาย50280ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
500301221304951050130495 บ้านป่าก๊อ 4บ้านหลวงแม่อาย50280ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 817830420
500301231304961050130496 บ้านป่าแดง 5บ้านหลวงแม่อาย50280ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 53460055
500301261305021050130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 8มะลิกาแม่อาย50280ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 53459008
500301271305031050130503 บ้านปางต้นเดื่อ 1มะลิกาแม่อาย50280ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 53460056
500301281305041050130504 บ้านสันป่าเหียว 5มะลิกาแม่อาย50280ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 53459492
500301301304791050130479 บ้านหนองขี้นกยาง 17แม่นาวางแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 53473338
500301331304841050130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 14แม่นาวางแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 53460057
500301341304851050130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 6แม่นาวางแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 819602705
500301351304881050130488 บ้านห้วยคอกหมู 7แม่นาวางแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 53460339
500301361304771050130477 ชุมชนบ้านคาย 1แม่นาวางแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 053-473217
500301371304781050130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 13แม่นาวางแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 52009319
500301381304801050130480 บ้านห้วยม่วง 8แม่นาวางแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 053-473337
500301391304811050130481 บ้านฮ่างต่ำ 10แม่นาวางแม่อาย50280ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง 053-106105
500301431305101050130510 บ้านแม่สาว 1แม่สาวแม่อาย50280ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 53459010
500301451305121050130512 บ้านโป่งไฮ 15แม่สาวแม่อาย50280ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 52000501
500301461305131050130513 บ้านห้วยป่าซาง 16แม่สาวแม่อาย50280ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 053-054189
500301471305141050130514 บ้านดง 5แม่สาวแม่อาย50280ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 053-054193
500301481305151050130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 13แม่สาวแม่อาย50280ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา 053-054493
500301491305161050130516 บ้านสันป่าข่า 9แม่สาวแม่อาย50280ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา -
500301511305001050130500 บ้านดอนชัย 3แม่อายแม่อาย50280ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา 53459079
500301541304901050130490 บ้านโละ 6สันต้นหมื้อแม่อาย50280ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 53377342
500301551304911050130491 บ้านสันปอธง 2สันต้นหมื้อแม่อาย50280ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 503377213
500301571304931050130493 บ้านสันต้นหมื้อ 4สันต้นหมื้อแม่อาย50280ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์ 53377343
500301581308741050130874 บ้านเปียงหลวง 1เปียงหลวงเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 53476089
500301591308751050130875 บ้านจอง 2เปียงหลวงเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ -
500301601308761050130876 บ้านห้วยไคร้ 5เปียงหลวงเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
500301611308791050130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1เปียงหลวงเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 53476090
500301651308691050130869 บ้านกองลม 2เมืองแหงเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 53477063
500301661308701050130870 บ้านเวียงแหง 4เมืองแหงเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 53477296
500301671308711050130871 บ้านนามน 7เมืองแหงเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 53111530
500301681308781050130878 บ้านปางป๋อ 5แสนไหเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงใต้ 053-106426
500301691308771050130877 บ้านม่วงป็อก 3แสนไหเวียงแหง50350ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ 53049020
500301701308891050130889 บ้านปงตำ 1ปงตำไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 53457122
500301711308901050130890 บ้านห้วยบง 7ปงตำไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ -
500301731308921050130892 วัดอรัญญวาสี 4ปงตำไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 053-457121
500301741308931050130893 วัดบ้านท่า 2ปงตำไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ 53457023
500301751309041050130904 บ้านแม่ทะลบ 1แม่ทะลบไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 53457572
500301761309051050130905 วัดป่าแดง 6แม่ทะลบไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 53457977
500301771309061050130906 บ้านป่างิ้ว 3แม่ทะลบไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ
500301781309071050130907 บ้านห้วยต้นตอง 7แม่ทะลบไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ทะลบ 53319528
500301791308881050130888 บ้านเวียงผาพัฒนา 18ศรีดงเย็นไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น
500301811308801050130880 บ้านแม่ขิ 2ศรีดงเย็นไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 53870900
500301821308811050130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 3ศรีดงเย็นไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 53457021
500301831308821050130882 บ้านอ่าย 5ศรีดงเย็นไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 53050097
500301851308841050130884 บ้านถ้ำตับเตา 13ศรีดงเย็นไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 53460247
500301871308861050130886 บ้านหัวฝาย 10ศรีดงเย็นไชยปราการ50320ศูนย์ฯ ตำบลศรีดงเย็น 53460240
500301901309001050130900 บ้านสินชัย 6หนองบัวไชยปราการ50320ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 52081947
500301911309011050130901 บ้านผาแดง 6หนองบัวไชยปราการ50320ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 52000334
500301931308971050130897 บ้านต้นโชค 5หนองบัวไชยปราการ50320ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 53871476
500301941308981050130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ 7หนองบัวไชยปราการ50320ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 53457409
500301951308991050130899 สันติวนา 6หนองบัวไชยปราการ50320ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 085-7182523
500301961308941050130894 บ้านห้วยไผ่ 2หนองบัวไชยปราการ50320ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 53457022
500301971308951050130895 บ้านใหม่หนองบัว 10หนองบัวไชยปราการ50320ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช 979405227
500301981310661050131066 บ้านเด่นใหม่ 8แม่ข่าฝาง50320ศูนย์ฯ ตำบลแม่ข่า 635924169


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ