ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301141305091050130509
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
ชื่อ (อังกฤษ)LIONMAHAJUK 8 SCHOOL
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53053811
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.0650289
Longitude
99.3639788
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก