บ้านแม่ใจ
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300931302331050130233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ใจ
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaejai
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53453478
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.91898009
Longitude
99.19427359
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก