บ้านหนองเขียว
ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
ศูนย์ฯ นเรศวรตำบลเมืองนะ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300321301301050130130
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเขียว
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkeaw
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองนะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.71579742
Longitude
98.95106242
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก