บ้านสันทรายคองน้อย
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ศูนย์ฯ ตำบลเวียง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301001301791050130179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันทรายคองน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bansansaikongnoi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียง
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53453498
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.897473
Longitude
99.230798
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก