บ้านใหม่
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย
ศูนย์ฯ ตำบลเมืองงาย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300271301121050130112
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านใหม่
ชื่อ (อังกฤษ)banmai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองงาย
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
910705041
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.45599485
Longitude
98.95657019
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก