บ้านห้วยงูกลาง
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ศูนย์ฯ ตำบลสันทราย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301041302161050130216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยงูกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Huai Ngu Klang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทราย
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-451464
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.89077314
Longitude
99.17274893
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก