เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301151304711050130471
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙
ชื่อ (อังกฤษ)Jaophorlaungupatham 9
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53459955
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.05359069
Longitude
99.46140078
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก