บ้านปงวิทยาสรรค์
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301941308981050130898
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pong Wittayasan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53457409
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.73546562
Longitude
99.12171287
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก