สันติวนา
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301951308991050130899
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สันติวนา
ชื่อ (อังกฤษ)SANTIWANA
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
085-7182523
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.74102979
Longitude
99.03431346
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก