บ้านท่ามะแกง
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301111304701050130470
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่ามะแกง
ชื่อ (อังกฤษ)Banthamakang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-460051
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.06866962
Longitude
99.44480896
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก