บ้านแม่งอนกลาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300831301901050130190
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่งอนกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaengonglang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53884736
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.80209857
Longitude
99.15083458
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก