บ้านหลวง
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ศูนย์ฯ บูรพาประเทีองวิทย์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301211304941050130494
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN LUANG
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านหลวง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.9202511
Longitude
99.2826227
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก