บ้านห้วยไคร้
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301601308761050130876
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยไคร้
ชื่อ (อังกฤษ)Huaykrai School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเปียงหลวง
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.6474672
Longitude
98.6465303
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก