บ้านห้วยปู
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
/ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301121305051050130505
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยปู
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaypoo
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53459491
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.047636
Longitude
99.334037
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก