บ้านแม่คะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่คะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300731302261050130226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่คะ
ชื่อ (อังกฤษ)maekha
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่คะ
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53969287
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.8497707
Longitude
99.2038711
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก