บ้านปางต้นเดื่อ
ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา
ศูนย์ฯ เวียงมะลิกา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301271305031050130503
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางต้นเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)pangtondue school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะลิกา
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460056
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.092722
Longitude
99.285046
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก