บ้านแม่แมะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300391300911050130091
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่แมะ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Maemaeh
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-460251
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.322263
Longitude
98.883756
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก