บ้านทุ่งหลุก
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ศูนย์ฯ ตำบลเชียงดาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300041301021050130102
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งหลุก
ชื่อ (อังกฤษ)Tunglooked
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53455279
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.35420325
Longitude
98.97266268
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก