บ้านเวียงหวาย
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300611302031050130203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเวียงหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)Banwiengwai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-452018
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.91468979
Longitude
99.15102038
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก