พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300121301161050130116
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
ชื่อ (อังกฤษ)pattanatonnamkhunkong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งข้าวพวง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
053-460007
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.515438
Longitude
98.802338
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก