บ้านห้วยคอกหมู
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301351304881050130488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยคอกหมู
ชื่อ (อังกฤษ)huaykokmoo
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นาวาง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460339
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.031966
Longitude
99.412755
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก