บ้านปางสัก
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300871301841050130184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปางสัก
ชื่อ (อังกฤษ)pangsak
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53346494
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.84414483
Longitude
99.17272767
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก