บ้านสุขฤทัย
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301191304751050130475
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุขฤทัย
ชื่อ (อังกฤษ)sukruthai
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.09637232
Longitude
99.53114684
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก