รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301611308791050130879
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)RATRACHUPPATHUM
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเปียงหลวง
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53476090
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.68907936
Longitude
98.62406745
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก