บ้านปงตำ
ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ
ศูนย์ฯ ตำบลปงตำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301701308891050130889
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปงตำ
ชื่อ (อังกฤษ)BanPongTum
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปงตำ
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53457122
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7492219
Longitude
99.14631128
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก