บ้านหัวนา
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ศูนย์ฯ ตำบลม่อนปิ่น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300541302071050130207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนา
ชื่อ (อังกฤษ)HUANA
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53453482
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.92414316
Longitude
99.13647717
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก