บ้านห้วยศาลา
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301161304721050130472
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Huai Sala
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53460052
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.07562287
Longitude
99.47017193
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก