บ้านแม่สาว
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ศูนย์ฯ สหมิตรวืทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301431305101050130510
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่สาว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Mae Sao School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สาว
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53459010
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.01008667
Longitude
99.263155
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก