บ้านสันป่าแดง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300861301891050130189
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสันป่าแดง
ชื่อ (อังกฤษ)bansanpadang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53051571
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.8447763
Longitude
99.1409816
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก