วัดห้วยน้ำเย็น
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ศูนย์ฯ ตำบลท่าตอน 2
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301081304671050130467
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดห้วยน้ำเย็น
ชื่อ (อังกฤษ)huaynamyen
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าตอน
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
895556939
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.05990179
Longitude
99.38612495
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก