บ้านเปียงหลวง
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301581308741050130874
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเปียงหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)banpiangluang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเปียงหลวง
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53476089
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.6832492
Longitude
98.6271839
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก