บ้านทุ่งข้าวพวง
ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ศูนย์ฯ ตำบลทุ่งข้าวพวง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300151301101050130110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งข้าวพวง
ชื่อ (อังกฤษ)BanThungKhaoPhuang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งข้าวพวง
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53045125
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.55487473
Longitude
98.95756456
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก