บ้านต้นส้าน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่สูน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300891301861050130186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นส้าน
ชื่อ (อังกฤษ)Bantonsan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สูน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
816027656
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.83126192
Longitude
99.13938609
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก