บ้านหนองขี้นกยาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นาวาง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301301304791050130479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขี้นกยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkeenokyang
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นาวาง
อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50280
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53473338
คำนวณการเดินทาง
Latitude
20.02208495
Longitude
99.37548995
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก