วิรุณเทพ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ศูนย์ฯ ตำบลแม่งอน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300821302231050130223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วิรุณเทพ
ชื่อ (อังกฤษ)wiroonthep
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่งอน
อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
53969904
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7750023
Longitude
99.0993685
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก