บ้านผาแดง
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ศูนย์ฯ พระเจ้าพรหมมหาราช
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301911309011050130901
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผาแดง
ชื่อ (อังกฤษ)banphadang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว
อำเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50320
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52000334
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.7621121
Longitude
99.0131632
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก