บ้านจอง
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ศูนย์ฯ เวียงแหงเหนือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500301591308751050130875
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจอง
ชื่อ (อังกฤษ)banjong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเปียงหลวง
อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.64412495
Longitude
98.63918507
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก