วัดจอมคีรี
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ศูนย์ฯ ตำบลแม่นะ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
500300441300851050130085
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดจอมคีรี
ชื่อ (อังกฤษ)Watjomkiri
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่นะ
อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์50170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
52081941
คำนวณการเดินทาง
Latitude
19.32970167
Longitude
98.94783833
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก